Glosar

glosar peer to peer (P2P) lending

There are currently 28 termeni in this directory
APR (Annual Percentage Rate)
rata procentuală anuală, reprezintă rata anuală percepută pentru un împrumut sau câștigată dintr-o investiție. Se calculează cu formula [costuri credit/valoare credit x 100]. Spre deosebire de rata dobânzii, APR include toate taxele și comisioanele și este de obicei mai mare decât aceasta.

Asset
activ

Auto Invest
• funcție în cadrul platformei P2P care automatizează procedura de investire conform unor criterii stabilite de utilizator

Borrower
• debitor, cel care ia bani cu împrumut

Bridge loan (credit punte)
credit pe termen scurt (maxim 1-2 ani) folosit de persoane fizice sau companii pentru a-și asigura cash flow-ul până când devin disponibile surse de finanțare planificate în viitorul apropiat. Ex.: când o persoană dorește să vândă o proprietate pentru a cumpăra o alta cu banii obținuți din vânzare dar nu găsește cumpărător în timp util pentru a-și asigura suma necesară. În acest caz apelează la un credit punte pentru a nu pierde oportunitatea, urmând să vândă ulterior proprietatea inițială și să-și ramburseze creditul.

Buyback
• răscumpărare a creditului/dobânzii de către instituția de creditare (Loan originator) în cazul în care creditorul întârzie cu plata sau nu mai poate plăti. Este o măsură de siguranță pentru protecția investitorului

Crowdfunding platform (platformă de finanțare participativă)
• sistem electronic de informații operat sau gestionat de un furnizor de servicii de finanțare participativă

Crowdfunding service provider (furnizor de servicii de finanțare participativă)
• persoană juridică furnizoare de servicii de finanțare participativă care a fost autorizată în acest scop de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă (ECSP) pentru întreprinderi

Defaulted loan
• credit nerambursat (când debitorul se află în incapacitate de plată)

Direct structure
• creditul este oferit direct de la debitor

Indirect structure
• creditul este oferit prin intermediul instituției de creditare

Interest rate
• rata dobânzii la credit

IRR (Internal Rate of Return)
• rata internă de rentabilitate, este rata de actualizare la care valoarea netă prezentă (valoarea actualizata) a unui flux de venituri sau cheltuieli (viitoare) este egală cu zero. Este diferită de randament ((capital final – capital inițial) / capital inițial) și are o formulă de calcul mai complicată.

Loan
• credit

Loan originator
• instituție financiară de creditare, echivalentul IFN-urilor (Instituție Financiară Nebancară); este legătura dintre creditor și debitor. Un "Crowdfunding service provider" colaborează cu unul sau mai mulți "Loan originator" publicând ofertele acestora pe site-ul propriu (Crowdfunding platform), astfel oferind o expunere mult mai mare către investitori

LTV (Loan To Value)
• reprezintă raportul procentual dintre credit și valoarea activului cumpărat și se calculează cu formula [valoare credit/valoare activ x 100]. Ex.: dacă se solicită un credit de 80.000 € pentru a cumpăra o casă în valoare de 100.000 €, atunci LTV este egal 80%.

Mortgage

NAR (Net Annualised Return)
• rentabilitatea anuală netă, se calculează luând în considerare toate comisioanele și taxele, de aceea este mai mică decât rata dobânzii

Passive
pasiv

Peer-to-peer (P2P) lending
• practica de a da cu împrumut bani către persoane fizice sau companii printr-un serviciu online, evitând banca. Datorită costurilor mai reduse de operare ale platformelor care oferă astfel de servicii, dobânzile la astfel de credite sunt mai mici ca la bancă pentru debitor, în timp ce creditorul obține un randament mai bun

Pledge
• garanție, gaj

Primary market
• piața principală de credite (oferite direct de către instituții)

Principal
capitalul inițial al unui credit sau al unei investiții, de asemenea suma datorată rămasă dintr-un credit (după plata unor rate)

ROI (Return On Investments)
• randament, se calculează cu formula: (capital final – capital inițial) / capital inițial și se exprimă în procente

Secondary market
• piața secundară de credite, oferite de investitori care au cumpărat din piața principală și vor să vândă mai departe creditul

Secured debt
• credit asigurat printr-un gaj

Skin in the game
• participarea instituției de creditare la un credit, exprimat în procente. Ex.: un “skin in the game” de 10% înseamnă că “Loan originator”-ul finanțează 10% din credit iar investitorii din platforma P2P contribuie cu restul de 90% din credit

XIRR (Extended Internal Rate of Return)
• rata internă extinsă de rentabilitate, reprezintă rata internă de rentabilitate calculată în situația în care tranzacțiile sunt la intervale neregulate


Trimite un nume

Referințe:

Lasă un răspuns

P2P INVEST
%d blogeri au apreciat: